• finančné a ekonomické poradenstvo, nielen pri vstupe na český, slovenský či maďarský trh
 • obchodno-právne poradenstvo
 • spolupráca pri vytváraní vnútropodnikových procesov a pri tvorbe smerníc
 • vytvorenie vzorových zmlúv a formulárov, ktoré použijete pri podnikaní
 • spolupráca s ďalšími expertmi a konzultantmi (právnikmi, advokátmi, tlmočníkmi)
 • sledovanie zmien v daňových zákonoch a účtovných predpisoch
 • zastupovanie pri daňových kontrolách a iných rokovaniach so správcom dane, komunikujeme s daňovým úradom, navrhujeme aj podávame žiadosti, prípadné odvolania
 • spracovanie a podanie priznaní k dani z príjmov, na požiadanie aj v predĺženej lehote, pre fyzické osoby vrátane výpisu pre sociálnu poisťovňu a výkazu pre zdravotnú poisťovňu
 • spracovanie priznania k ďalším daniam: daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, spotrebná daň
 • pravidelný daňový dohľad nad vašou učtárňou alebo vykonanie daňového auditu
 • konzultácie, porady a písomné stanoviská
 • riešenie otázok medzinárodného zdanenia pre cudzincov a migrujúcich pracovníkov, pre zahraničné podnikanie
 • vedenie účtovníctva podľa účtovných štandardov danej krajiny
 • vedenie účtovníctva aj pre organizačné zložky zahraničných podnikateľov
 • zhotovenie účtovnej uzávierky, vrátane výkazov a poznámok
 • poskytnutie súčinnosti a spolupráca s vaším audítorom
 • konsolidácia
 • spracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu
 • spracovanie hlásenia pre intrastat
 • podanie zákonných štatistických výkazov
 • rôzne druhy reportov podľa priania klienta, analýzy, prehľady, manažérske výkazy aj v iných jazykoch
 • správa účtovných dokladov, štatutárnych dokumentov aj zmlúv, prevod dokumentov do elektronickej formy, archivácia originálov
 • možnosť pripojiť sa zo vzdialeného pracoviska do nášho ekonomického systému a využívať ho pre svoje potreby (na fakturáciu, na evidovanie skladových zásob, na vedenie pokladničnej knihy, na vykonávanie platieb pomocou elektronického/internetového bankovníctva a pod.)
 • nastavenie účtovného systému na mieru klienta
 • komplexné spracovanie miezd
 • zhotovenie výplatných listín a diskrétne rozoslanie
 • zhotovenie platobného príkazu na podanie do banky pre zamestnávateľa
 • zhotovenie predpísaných výkazov pre poisťovne a daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov
 • zastupovanie klienta pred sociálnou a zdravotnou poisťovňou, zaistíme všetku písomnú komunikáciu, riešime kontroly
 • pracovno-právne konzultácie, vzory zmlúv
 • sledovanie zmien v mzdových a pracovno-právnych predpisoch

Našou hlavnou výhodou je znalosť ekonomického, hospodárskeho a obchodného prostredia v strednej Európe

Ideálny partner pre spoločnosti vstupujúce na český, slovenský alebo maďarský trh

GORDIA Central Europe pobočky:

Kontakt

Send messageclear

Address

Czech Republic
Pekařská 695/10, CZ – 155 00 Praha
Slovakia
Matúšova 56, SK – 811 04 Bratislava
Hungary
Ötvös János utca 3, H-1021 Budapest