• finanční a ekonomické poradenství, nejen při vstupu na český, slovenský či maďarský trh
 • obchodně-právní poradenství
 • spolupráce při vytváření vnitropodnikových procesů a při tvorbě směrnic
 • vytvoření vzorových smluv a formulářů, které použijete při podnikání
 • spolupráce s dalšími experty a konzultanty (právníky, advokáty, tlumočníky)
 • sledování změn v daňových zákonech a účetních předpisech
 • zastupování při daňových kontrolách a jiných jednáních se správcem daně, komunikujeme se správcem daně, navrhujeme i podáváme žádosti, případná odvolání
 • zpracování a podání přiznání k dani z příjmů, na požádání i v prodloužené lhůtě, pro fyzické osoby včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování přiznání k dalším daním: silniční daň, daň z nemovitostí, dan dědická, darovací a z převodu nemovitosti, spotřební daň
 • pravidelný daňový dohled nad Vaší účtárnou, nebo provedení daňového auditu
 • konzultace, porady a písemná stanoviska
 • řešení otázek mezinárodního zdanění pro cizince a migrující pracovníky, pro přeshraniční podnikání
 • vedení účetnictví dle účetních standardů dané země
 • vedení účetnictví i pro organizační složky zahraničních podnikatelů
 • zhotovení účetní závěrky, včetně výkazů a příloh
 • poskytnutí součinnosti a spolupráce s Vaším auditorem
 • konsolidace
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení
 • zpracování hlášení pro intrastat
 • podání zákonných statistických výkazů
 • různé druhy reportů dle přání klienta, analýzy, přehledy, manažerské výkazy i v jiných jazycích
 • správa účetních dokladů, statutárních dokumentů i smluv, převod dokumentů do elektroniké formy, archivace originálů
 • možnost připojit se ze vzdáleného pracoviště do našeho ekonomického systému a využívat ho pro své potřeby (k fakturaci, k evidování skladových zásob, k vedení pokladní knihy, k provádění plateb pomocí elektronického/internetového bankovnictví apod.)
 • nastavení účetního systému na míru klienta
 • komplexní zpracování mezd
 • zhotovení výplatních listin a diskrétní rozeslání
 • zhotovení platebního příkazu k podání do banky pro zaměstnavatele
 • zhotovení předepsaných přehledů a hlášení
 • roční zůčtování daně pro zaměstnance
 • zastupování klienta před správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou, zajistíme veškerou písemnou komunikaci, řešíme kontroly
 • pracovně-právní konzultace, vzory smluv
 • sledování změn v mzdových a pracovně-právních předpisech

Naší hlavní výhodou je znalost ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí ve střední Evropě

Díky tomu jsme optimálním partnerem pro společnosti vstupující na český, slovenský či maďarský trh

GORDIA Central Europe pobočky:

Buďte v kontaktu!

Send messageclear

Address

Czech Republic
Pekařská 695/10, CZ – 155 00 Praha
Slovakia
Matúšova 56, SK – 811 04 Bratislava
Hungary
Ötvös János utca 3, H-1021 Budapest